Make your own free website on Tripod.com

Vittoriosa Stars FC

Vittoriosa Stars Supporters Club

Vittoriosa S. F.C.
100 Sena Ta'Stars
Latest News
Last Week's Results
Match Reports
Youths - Minors
Vittoriosa Stars Supporters Club
Contact Me
Photo Gallery
Standings & Fixtures
Vittoriosa Stars FC Players 06/07
Commitee
Related Links

Kumitat
Vittoriosa Stars Supporters Club

President: Renald Ciantar

Kaxxier & Webmaster: Darren Agius

Ass. Kaxxier: Lionel Cassar

Segretarju: Jonathan Vella

Ass. Segretarju: Mariano Rodriguéz

Delegati Sports: Jurgen Gatt

                           - Justin Cutajar

                           - Joseph Daccache

Ass. Webmaster: Lawrence Mizzi

____________________________________

 

Avvizi lis-Supporetrs:

LM 35 JISTGHU JKUNU TIEGHEK!

Il-Vittoriosa Stars Suppoters Club, qed jaghtik ic-cans li terbah LM 35 fi flus, f' LOTTERIJA li qed jorganizza. Il-prwmju hu marbut mal-Prima tal-Lottu tas-Sibt 24 ta'Frar. Kull biljett jiswa biss 50c u jistghu jinxtraw minghand Renald  (tal-Gimgha) u minghand Mariano.

GHIN LIT-TIEGHEK U IRBAH!!!

____________________________

PlayStation TOURNAMENT

IL-VITTORIOSA STARS

SUPPORTERS CLUB

HA JORGANIZZAW

PlayStation TOURNAMENT

NHAR IS-SIBT 24 TA’FRAR

FIL-KAZIN TAL-FOOTBALL.

BIEX TINKITEB IKKUNTATJA LIL

XI HADD MILL-KUMITAT TAS-SUPPORTERS

IL- HLAS TA’L-ISKRIZJONI HU TA’

LM 2.00.

MIN SER IKUN IC-CHAMPION

INT???

___________________________________________

 

 

 

 

 

 
• Vittoriosa Stars FC Official Website. Webmaster: Darren Agius.